Chủ Nhật, ngày 14 tháng 7 năm 2013

Vũ trụ Hệ mặt trời và trái đất

Vũ trụ Hệ mặt trời và trái đất
Sau khi học xong bài học, học sinh cần: - Hiểu Được Vũ Trụ cú kớch thước vụ cựng rộng lớn, trong hệ Mặt Trời và Trỏi Đất chỉ là một bộ phận bộ nhỏ của vũ trụ. - Hiểu và trỡnh bày được khỏi niệm về Hệ Mặt Trời và vị trớ của Trỏi Đất trong Hệ Mặt Trời. - Giải thớch được cỏc hiện tượng ngày – đờm kế tiếp nhau trờn Trỏi Đất, giờ trờn Trỏi Đất và sự lệch hướng của cỏc vật thể trờn bề mặt Trỏi Đất. - Biết sử dụng tranh ảnh, hỡnh vẽ, mụ hỡnh để trỡnh bày, giải thớch hệ quả của vận động tự quay quanh trục.

Thứ Bảy, ngày 06 tháng 7 năm 2013

ĐỀ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2006-2007 MÔN LỊCH SỬ

ĐỀ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2006-2007 MÔN LỊCH SỬ

ĐỀ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2006-2007 MÔN LỊCH SỬ (150 phút không kể thời gian giao đề) A-LỊCH SỬ VIỆT NAM 14điểm Câu1:(6 điểm) Lập bảng thống kê một số sự kiện trong tiến trình cách mạng Việt Nam theo yêu cầu của bảng sau: Thời gian Tên sự kiện và tóm tắt nội dung sự kiện 3-2-1930 12-9-1930 19-5-1941 7-5-1944 22-12-1944 12-3-1945 13-8-1945 16-8-1945 19-8-1945 2-9-1945 19-12-1946 7-5-1954 Câu2:(8 điểm) Từ những sự kiện trên hãy xác định những mốc lịch sử quan trọng và làm rõ:Mỗi mốc lịch sử ấy có ý nghĩa đánh dấu một quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam B LỊCH SỬ THẾ GIỚI: (6 điểm) Câu1:Trình bày hoàn cảnh ra đời, mục đích , nguyên tắc hoạt động của LIÊN HỢP QUỐC. Câu2: Nêu ngắn gọn vai trò của LIÊN HỢP QUỐC.Vai trò quan trọng đó đã được thể

Thứ Bảy, ngày 29 tháng 6 năm 2013

Báo cáo nghiên cứu khoa học: BÀN VỀ VẤN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHUẨN TRÌNH ĐỘ TIẾNG NGA NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VÀO QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TIẾNG NGA TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC


A DISSCUSSION ON THE RUSSIAN TESTING STANDARD SYSTEM FOR SPEAKERS OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE AND THE APPLICATION OF THIS SYSTEM TO TRAINING RUSSIAN UNDERGRADUATES AT CFL’S Xác định các cấp độ năng lực sử dụng tiếng Nga như một ngoại ngữ và xây dựng hệ thống bài kiểm tra đánh giá tương ứng là một trong những nhiệm vụ cấp bách của lý luận cũng như thực tiễn giảng dạy tiếng Nga hiện nay.

Thứ Sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2013

Báo cáo nghiên cứu khoa học: LUẬT KINH TẾ – MẤY KINH NGHIỆM VÀ BÀI HỌC TỪ NƯỚC NGOÀI


Quan niệm về luật kinh tế Khái niệm luật kinh tế, lĩnh vực luật kinh tế ( mà ta quen gọi sau này là ngành luật kinh tế) đã ra đời trước khi có sự hiện diện của chủ nghĩa xã hội hiện thực . Trước khi nhân loại bước vào thế kỷ XX, với sự thống trị của tư tưởng tự do hóa kinh tế, người ta chưa biết đến khái niệm luật kinh tế và “ bàn tay vô hình” của Adam Smith là công cụ duy nhất để điều tiết sự vận động và phát triển của nền kinh tế.

Thứ Sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2013

LUẬT KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH


Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật khám bệnh, chữa bệnh . CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh; sai sót chuyên môn kỹ thuật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp trong khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện bảo đảm công tác khám bệnh, chữa bệnh. Điều 2

Thứ Bảy, ngày 08 tháng 6 năm 2013

Giáo trình - Luật bảo vệ thực vật


Khái niệm Hình thức pháp luật là những dạng tồn tại thực tế của pháp luật trong các kiểu Nhà nước. Hình thức pháp luật cũng là một phương thức phản ánh lý trí của giai cấp cầm quyền ra bên ngoài thông qua việc hợp pháp hoá trong các hoạt động làm luật và ban hành Luật của Nhà nước. Hình thức pháp luật là những cách thức mà giai cấp thống trị đã sử dụng để thể hiện ý chí của giai cấp mình thành những thể chế bắt buộc trong xã hội. Lợi dụng địa vị thống trị của mình, giai cấp thống trị đã hợp pháp hoá ý chí của mình thành ý chí Nhà nước thông qua các hoạt động lập pháp.

Thứ Sáu, ngày 31 tháng 5 năm 2013

Làm thế nào để tìm và bán hàng cho thị trường mục tiêu của bạn?


Đây là bài viết của Marilyn Guille - giám đốc công ty CoVES (Comprehensive Virtual Editing Services) chuyên cung cấp kiến thức kinh doanh. Bà cũng là một nhà báo chuyên nghiệp trong hơn một thập kỷ nay. Hiện nay, ngoài công việc viết lách, bà còn sở hữu một đội tàu chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê tàu ngắm cảnh. Bài viết dưới đây chính là sự chắt lọc kinh nghiệm kinh doanh c của Marilyn Guille và có thể mang lại cho bạn đôi điều bổ ích.